Simon van Dijk, mentorschap            


Mentorschap – wettelijke vertegenwoordiging en belangenbehartiging voor mensen die door psychische, verstandelijke of lichamelijke oorzaken zorg nodig hebben.

Soms zijn mensen niet in staat hun eigen belang te vertegenwoordigen en te behartigen op het gebied van hun behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding. Meestal is het de familie die ondersteunt in het maken van keuzes. Als er geen familie is die deze steun kan of wil geven, biedt een mentor uitkomst. Die kan in zo’n geval persoonlijke belangen behartigen.

Welkom op de website van Simon van Dijk – Professioneel Mentorschap.2012 - 2013 © | 06 – 44 12 93 28 |