Simon van Dijk, mentorschap            


Op weg naar verbetering.

Mijn uitgangspunt als professioneel mentor is om samen met de betrokkene en de hulpverlening te komen tot een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Samen met de betrokkene probeer ik, vanuit een vertrouwensrelatie,te komen tot weloverwogen beslissingen die bij hem of haar passen en overeenstemmen met zijn of haar achtergrond. Ik stimuleer de betrokkene zelf te doen wat hij of zij wel kan en stuur bij wanneer het nodig is.2012 - 2013 © | 06 44 12 93 28 |