Simon van Dijk, mentorschap            


Mentorschap is voor iedereen die door psychische-, verstandelijke en/of lichamelijke oorzaken niet (meer) in staat is regie over zijn of haar eigen leven te voeren en geen weloverwogen beslissingen kan nemen. Dit kan zijn op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding.2012 - 2013 © | 06 44 12 93 28 |