Simon van Dijk, mentorschap            


Mijn naam is Simon van Dijk. Ik ben sociaal pedagogisch hulpverlener en sinds 2002 actief in de zorg. Ik begon als woonbegeleider voor mensen met een verstandelijke en / of lichamelijke beperking. Vervolgens heb ik, in samenwerking met mensen met een verstandelijke beperking, verschillende projecten ontwikkeld gericht op integratie en participatie van deze doelgroep. Gedurende een aantal jaren heb ik me bezig gehouden met collectieve belangenbehartiging van mensen rondom de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De afgelopen drie jaar was ik coördinator bij Stichting Mentorschap Friesland. Nu zet ik me graag persoonlijk in als mentor voor mensen die zorg nodig hebben.2012 - 2013 © | 06 – 44 12 93 28 |