Simon van Dijk, mentorschap            


De kosten van professioneel mentorschap worden elk jaar vastgesteld door het LOCVK (Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren)
De tarieven voor 2013 zijn:

(Dit alles exclusief BTW)

Indien betrokkene de kosten van de professioneel mentor niet zelf kan bekostigen, zal ik de kosten verhalen op de Bijzondere Bijstand binnen de gemeente waar betrokkene staat ingeschreven in het bevolkingsregister.2012 - 2013 © | 06 44 12 93 28 |