DOELGROEP

De doelgroep omvat iedereen die door lichamelijke en / of psychische oorzaken niet meer in staat is regie over de zorg te houden en die geen weloverwogen beslissingen  kunnen nemen op het gebied van begeleiding, verzorging, verpleging en behandeling. In de praktijk zijn dit veelal:

  • Mensen met een verstandelijke beperking;
  • Mensen met psychiatrische problematiek;
  • Ouderen (bijv. bij dementie);
  • Mensen met niet aangeboren hersenletsel (o.a. Korsakov)
  • Licht verstandelijk beperkte jongeren (vanaf 18 jaar)