Hoe komt het mentorschap tot stand?

Korte beschrijving stappen van aanmelding tot benoeming mentorschap door de kantonrechter.

Stap 1 – Aanmelding

De aanmelding kan door verschillende verwijzers worden gedaan. Hieronder een korte beschrijving van de mogelijkheden:

  • Betrokkene zelf;
  • Familie van betrokkene;
  • Instelling waar betrokkene verblijft;
  • Bewindvoerder van betrokkene;
  • Rechtbank;

Stap 2 – Kennismaking

Na overleg met de aanmelder een afspraak plannen met de betrokkene en meestal met een persoonlijk begeleider of maatschappelijk werker hierbij aanwezig. Wanneer familie aanmelder is, heb ik eerste een kennismaking met het aanmeldende familielid. Vervolgens heb ik aansluitend of middels een 2e afspraak een kennismaking met de betrokken. Tijdens de 1e kennismaking overhandig ik enkele documenten ter informatie, waaronder; Mijn taak als mentor met hierin mijn taken beschreven, verwachtingen en bereikbaarheid.

Stap 3 – Bedenktijd

Meestal is tijdens de kennismaking wel al duidelijk of er een klik is en of de aanvraag opgestart kan worden. Er is altijd ruimte om er over na te denken van mijn kant als wel van de kant van de betrokkene. Het is goed om buiten mij nog eens met de persoonlijk begeleider of een evt. familielid te overleggen. Vervolgens is er per mail of telefonisch contact; wel of niet met elkaar verder.

Stap 4 – Invullen en versturen aanvraagformulier / verzoekschrift

In overleg en samen met de betrokkene en de persoonlijk begeleider wordt er gekeken naar wie de verzoeker wordt, wat allemaal wel en niet ingevuld moet worden en welke bijlagen bij het verzoekschrift moeten.

Stap 5 – Periode tot aan de beschikking rechtbank

Voordat de zitting plaatsvindt en de beschikking binnen is zijn er circa 8 weken voorbij. In deze periode wordt de cliënt nog enkele keren bezocht om nader kennis te maken en het dossier op te starten. Wanneer de beschikking er is worden de noodzakelijke documenten opgevraagd; kopie ID, indicatie CIZ, zorgovereenkomst, zorgplan, etc.

Stap 6 – Plan van aanpak

In de kennismakingsperiode en de tijd totdat de aanvraag gereed is wordt nagedacht over het plan van aanpak c.q. mentorplan. Dit plan moet worden meegestuurd bij de aanvraag.