Mijn taak als mentor

Ik wordt door de kantonrechter aangesteld als mentor. Als mentor behartig ik de belangen van cliënten in de zorg omdat ze dit niet zelf meer (volledig) kunnen. Ik ga niet over geldzaken maar over beslissingen rondom iemands behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding.

De volgende taken vallen hieronder:

 • Nemen van beslissingen c.q. instemmen met zorgplannen;
 • Toezicht en controle houden op de kwaliteit van zorgverlening;
 • Op de hoogte blijven van het wel en wee van betrokkene;
 • Onderhouden van het contact met de betrokkene en hulpverleners;
 • Vertegenwoordigen van de betrokkene richting hulpverleners;
 • Overleggen met hulpverleners over het zorgplan / ondersteuningsplan;
 • Toezien dat de zorg gegeven wordt in overeenstemming met de gemaakte afspraken;
 • Adviseren aan betrokkene, belanghebbenden en zorgverleners;
 • Innemen van onafhankelijke positie;
 • Indien nodig, het regelen van andere zorg.

De volgende taken horen niet bij mijn taken als mentor

 • Het beheren van financiën of het geld pinnen voor cliënten;
 • Meegaan naar het ziekenhuis, huisarts of tandarts voor controle afspraken als de aanwezigheid van de mentor niet is vereist;
 • Het verzorgen van de kleding of het doen van boodschappen;
 • Meegaan op uitjes e.d. als vrijwilliger.