TARIEVEN

De kosten van professioneel mentorschap worden elk jaar vastgesteld door het LOVCK (Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren)

De tarieven voor 2024 zijn:

  • een jaarvergoeding (op basis van 17 uur) van € 1.320,- 
  • eenmalige intake maximaal € 621,-
  • voor het regelen van een verhuizing € 388,-
  • beheer PGB (Persoons Gebonden Budget (optioneel) € 582,-  
  • een uurloon van € 77,65 (inclusief forfaitaire component voor onkosten)
    voor vooraf goedgekeurde extra werkzaamheden.

(Dit alles exclusief BTW)

Indien betrokkene de kosten van de professioneel mentor niet zelf kan bekostigen, zijn de kosten onder bepaalde omstandigheden te verhalen op de Bijzondere Bijstand binnen de gemeente waar betrokkene staat ingeschreven in het bevolkingsregist