WAT IS MENTORSCHAP

“Indien een meerderjarige als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen van niet-vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen, kan de kantonrechter te zijnen behoeve een mentorschap instellen.”

 (Burgerlijk Wetboek Boek 1 Artikel 450.1) 

Mentorschap / wettelijke vertegenwoordiging is belangenbehartiging voor mensen die door psychische, verstandelijke of lichamelijke oorzaken zorg nodig hebben. 

Soms zijn mensen niet in staat hun eigen belangen te behartigen op het gebied van hun behandeling, verpleging, verzorging  en begeleiding. Meestal is het familie die ondersteunt in het maken van keuzes en belangrijke beslissingen. Als er geen familie is die deze steun kan of wil geven, dan is een mentor een uitkomst. De mentor behartigt de persoonlijke, niet materiĆ«le belangen van cliĆ«nten in de zorg.