By NICK JOHNSON

Een mentor nodig?

Soms is iemand niet (volledig) in staat om zijn eigen belangen te behartigen op het gebied van de begeleiding, verzorging, verpleging of behandeling. Het kan gaan om mensen met een verstandelijke beperking, mensen met dementie of mensen met psychische problematiek. Vaak ondersteunt familie bij het maken van keuzes. Maar wat als er geen familie is die dit kan of wil doen?