Mentorschap

Wanneer de ander niet meer zelf kan beslissen

Ik zie de taken van mentor onder andere als volgt:

  • Onderhouden van het contact met de betrokkene en de hulpverleners;
  • Vertegenwoordigen van de betrokkene richting de hulpverlening op het gebied van begeleiding, verzorging, verpleging en behandeling;
  • Overleggen met hulpverleners betreffende het zorgplan;
  • Er op toezien dat de zorg wordt gegeven in overeenstemming met de gemaakte afspraken;
  • Indien nodig het regelen van andere zorg.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NBPM voor professionele mentoren.